Digital Riikka

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Digital Riikka
PL 1
24101 Salo
Y-tunnus 3115522-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Riikka Tapola
Sähköposti: riikka@digitalriikka.com

3. Rekisterin nimi

Digital Riikka -yrityksen markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

6. Rekisterin tietosisältö

Markkinointi- ja asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • suoramarkkinointilupa ja -kielto
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • IP-osoite
 • puhelinnumero
 • yritys/organisaatio
 • yhteystiedot
 • muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

 

7. Tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn tilatessa suoramarkkinointiviestejä tai aloittaessaan asiakkuuden yrityksen kanssa. Tietoja saadaan myös suostumuksella esimerkiksi verkkosivustovierailun yhteydessä.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa.

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen osalta huolehditaan sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä jaeta muille kuin niitä työssään tarvitseville. Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa ja ne ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuina. Asiakastietoja saavat käsitellä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan vain henkilöt, joille on annettu siihen erityinen oikeus. Tietokannat ovat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

12. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat avaamiesi verkkosivustojen luomia tiedostoja. Ne helpottavat verkossa liikkumistasi tallentamalla selaustietoja. Evästeiden avulla sivustot voivat pitää sinut sisäänkirjautuneena, muistaa asetuksesi ja antaa sinulle paikallisia tietoja sijaintisi perusteella. Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja anonyymisti:

 • kävijän IP-osoite
 • mihin aikaan kävijä on vieraillut sivuilla
 • mitä selainta kävijä on käyttänyt
 • mitkä käyttöjärjestelmä on käytössä
 • mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (esim. Google hausta, suoran linkin kautta tai Instagramista)
 • onko kävijä käynyt sivuilla aiemmin
 • millä sivuilla kävijä on vieraillut

 

Halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Millaiseen markkinoinnin ongelmaan haluaisit löytää ratkaisun tänään?

Anna 🤖  chatin auttaa